Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem: www.polishteachers.ie

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Polish Teachers of Ireland, z siedzibą w Blackrock Education Centre, Kill Avenue, Dun Laoghaire, Co.Dublin.

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: polishteachersireland@gmail.com

Organizacja Polish Teachers of Ireland jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie.

Cele Przetwarzania Danych

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • a) obsługa formularzy internetowych
  • b) korespondencja email
  • c) prowadzenie kampanii informacyjnych
  • d) cele analityczne i statystyczne

Ochrona Danych Osobowych

  • a) pozostawione w serwisie dane nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim
  • b) do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła
  • c) osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie

Odbiorcy Danych Osobowych

  • pracownicy Polish Teachers of Ireland
  • pracownicy organizacji parasolowej Teacher Professional Networks www.tpnetworks.ie
  • c) dostawcy administratora związani z obsługą strony www.polishteachers.ie

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Linki do Innych Stron

W serwisie pojawiają się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu www.polishteachers.ie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Polish Teachers of Ireland. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Kontakt

W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej polityki prywatności, jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Razem dla języka polskiego w Irlandii

Razem dla języka polskiego w Irlandii