Nasze Cele

  • Stałe podnoszenie jakości edukacji i wyników uczniów uczących się języka polskiego w irlandzkich szkołach.
  • Zapewnianie wsparcia i rozwój zawodowego nauczycielom języka polskiego pracującym w Irlandii.
  • Promowanie integracji międzykulturowej w szkołach i społecznościach poprzez działania edukacyjne i kulturowe.
  • Działanie jako głos nauczycieli języka polskiego w Irlandii w kwestiach związanych z edukacją i prawami zawodowymi.
  • Nawiązywanie współpracy z irlandzkimi szkołami i placówkami edukacyjnymi w celu lepszego dostosowania edukacji do potrzeb osób uczących się języka polskiego.
  • Tworzenie materiałów edukacyjnych i narzędzi dydaktycznych dostosowanych do nauczania języka polskiego oraz przedstawiania polskiej kultury i historii w irlandzkim kontekście.
  • Edukowanie rodziców polskich uczniów w sprawach związanych z irlandzkim systemem edukacyjnym oraz ich prawami i obowiązkami.
  • Promowanie i pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji wśród społeczności irlandzkiej.
  • Działanie na rzecz zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej wyzwań i osiągnięć polskich nauczycieli oraz uczniów w Irlandii.
Kontakt

Razem dla języka polskiego w Irlandii

Razem dla języka polskiego w Irlandii