Nasza Historia

Inicjatywa powstania Polish Teachers of Ireland wynikła z potrzeby wsparcia osób uczących się języka polskiego oraz chęci utworzenia organizacji, reprezentującej ten język w irlandzkim systemie edukacji. 

  
18 sierpnia 2022 roku grupa nauczycieli zainteresowanych założeniem stowarzyszenia spotkała się w Dublinie, aby omówić cele działalności oraz sposoby jej organizacji. Dyskutowano również nad potencjalnymi korzyściami dla uczniów i kadry pedagogicznej. Ten niezwykły, przełomowy moment dla rozwoju nauczania języka polskiego w Irlandii obrazuje poniższa fotografia. Widnieją na niej założycielki organizacji Polish Teachers of Ireland (od lewej: Ewelina Ciengiel Mencnarowska, Ewelina Kęskiewicz, Agnieszka Adamska, Luiza Blachura, Dorota Połatyńska, Honorata Pustelnik, Marta Staszak, Laura Barszczewicz, Agnieszka Kaliska, Aneta Truchan, Marta Majchrzak i Edyta Bakuła. W lustrze odbija się autorka zdjęcia - Agnieszka Grochola. Po uzgodnieniu celów, statutu oraz wybraniu członków zarządu, grupa założycielska przystąpiła do formalności związanych z rejestracją organizacji, zyskując akceptację Teacher Profesional Network. 

Stowarzyszenie Polish Teachers of Ireland jest rozwijającą się organizacją, która stale podnosi swoje kompetencje i zdobywa doświadczenie, aby oferować wsparcie nauczycielom oraz uczniom.

Kontakt

Razem dla języka polskiego w Irlandii

Razem dla języka polskiego w Irlandii